O programie

Misją Programu jest wykształcenie wysokiej jakości specjalisty otwartego na potrzeby pacjenta, dla którego w centrum uwagi stoi pacjent, nie tylko jako przedmiot badania i diagnozy , ale jako człowiek i podmiot procesu  leczenia.

"Open To. Od Studenta do Świadomego Absolwenta” - Uniwersytetu Medycznego w Lublinie to sposób na budowanie jakości, wartości, powołania i integracji społeczności akademickiej.
Do Programu zapraszamy już studentów pierwszego roku, aby od początku swojej kariery edukacyjnej mogli współtworzyć i rozwijać  aspekty istotne z punktu widzenia potrzeb medycznego rynku pracy.

 

Dla Członków programu przygotowaliśmy specjalny plan rozwojowy w obszarach:

  • warsztaty, wykłady, spotkania merytoryczne,
  • warsztaty, spotkania o charakterze psychologicznym,
  • coaching oraz doradztwo zawodowe,
  • spotkania tutoringowe z przedstawicielami medycznego rynku pracy,
  • spotkania integracyjno-ewaluacyjne,

 

Poprzez udział w wyżej wymienionych wydarzeniach Członkowie Programu mogą świadomie rozwijać swoje kompetencje, pracować nad aspektami psychologicznymi, istotnymi z punktu widzenia wybranej ścieżki edukacyjno-zawodowej, poszerzać wiedzę i umiejętności oraz poznawać faktyczne oczekiwania i potrzeby medycznego rynku pracy.

 

Celem Open To jest zbudowanie w absolwentach Uczelni poczucia pewności, że na rynku pracy będą postrzegani, jako wyjątkowej klasy specjaliści. Także możliwość dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i spostrzeżeniami ze społecznością Uczelni w duchu wzajemnej współpracy oraz realizowania wyjątkowej misji programu.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów:

Elżbieta Anna Pacek, e-mail: elzbietapacek@umlub.pl, tel. 81 448 50 75

Anna Proskura, e-mail: annaproskura@umlub.pl, tel. 81 448 50 75

Magdalena Staśkiewicz, e-mail: magdalena.staskiewicz@umlub.pl, tel. 81 448 53 83

 

Autor zdjęcia: Pan Łukasz Belina - Laureat konkursu "Moja przyszłość w medycynie 2021"

Logo

081 448 50 75
biurokarier@umlub.pl
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. pok.13
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5