Patronat

Zapraszamy do współpracy osoby indywidualne oraz firmy i instytucje.

 

Patronat Finansowy

Zainteresowane patronatem osoby mogą wesprzeć Uniwersytet Medyczny w Lublinie dokonując wpłaty na numer konta:


96 1130 1206 0028 9097 3820 0033.


Po dokonaniu wpłaty proszę o kontakt celem sporządzenia Umowy darowizny:

Elżbieta Pacek, e-mail: elzbieta.pacek@umlub.pl, tel. 081 448 50 75

Zebrane w ten sposób fundusze będą przeznaczone na rozwój programu i realizacji zadań wynikających z jego misji.


Patronat Naukowo-specjalistyczny

Zainteresowane patronatem osoby mogą zgłaszać swój akces w roli ekspertów do Programu, jako osoby wpierające realizacje zadań wynikających z misji programu.

 


Patronat Techniczny

Zainteresowane patronatem osoby mogą zgłaszać swój akces w zakresie wyposażenia technicznego Uczelni bądź umożliwienia członkom Programu zapoznania się z nowoczesną aparatura techniczną będącej w dyspozycji osób zainteresowanych patronatem.

 

Zasady współpracy omawiane są indywidualnie z osobami zainteresowanymi.

Patroni:

- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

- Patronat Honorowy - Wojewoda Lubelski - Lech Sprawka


Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami! Serdecznie zapraszamy!

Wypełnione dokumenty złóż w Biurze Karier lub wyślij skan na adres mailowy: 

 

Centrum Edukacji Medycznej
Biuro Karier

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. pok.13
tel. 081 448 50 75
e-mail: biurokarier@umlub.pl

 

Do Patronów Programu „Open To. Od Studenta do Świadomego Absolwenta” dołączyli:

 

 

 

Logo

081 448 50 75
biurokarier@umlub.pl
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. pok.13
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5