Tutoring

Tutoring jest metodą, która opiera się na indywidualnej relacji między nauczycielem, a studentem. Tutoring nie jest formą wykładu, czy ćwiczeń. Najbliżej mu do seminarium dyplomowego, gdzie promotor indywidualnie zajmuje się studentem i nakreśla kierunek jego działań. 

Tutoring jest metodą, która opiera się na indywidualnej relacji między nauczycielem, a studentem.

 

Tutoring nie jest formą wykładu, czy ćwiczeń. Najbliżej mu do seminarium dyplomowego, gdzie promotor indywidualnie zajmuje się studentem i nakreśla kierunek jego działań. W programie „Open to. Od Studenta do Świadomego Absolwenta”, tutor wspiera członka programu w realizacji kariery edukacyjno-zawodowej, aby miała ona najbardziej optymalny kształt dostosowany do potrzeb studenta oraz wymagań rynku pracy.

 

Celem tutoringu jest odkrycie mocnych stron, postawienie celów i ich realizacja, monitorowanie, ewaluacja i świętowanie osiągnięć. Metoda uczy samodzielności, krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, współpracy.

 

Logo

081 448 50 75
biurokarier@umlub.pl
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. pok.13
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5