Oferta programu

W trosce o adeptów i w duchu misji Programu stworzono programy, których celem jest  stałe podnoszenie jakości kształcenia i poszerzanie wiedzy o aspekty ściśle związane z potrzebami rynku pracy.

Członkowie programu mają dostęp do warsztatów, spotkań, wykładów prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów. 

Program merytoryczny 

 

Program merytoryczny jest nadzorowany przez koordynatorów merytorycznych, którzy są wybierani spośród pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni. Czuwają oni nad dostosowaniem treści programu tak, aby uzupełniał on wiedzę studentów, poszerzał ja o aspekty istotne na medycznym rynku pracy oraz umożliwiał uczestnikom jak najefektywniejszą realizację wybranej ścieżki kariery zawodowej. 

 

Członkowie programu mają dostęp do warsztatów, spotkań, wykładów prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów.  Program merytoryczny jest realizowany w formie stacjonarnej lub zdalnie i zawiera bogaty zakres treści, który z pewnością będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, a zdobyta wiedza ukierunkuje, rozwinie i poprowadzi w kierunku optymalnego rozwoju.

Propozycja wydarzeń przedstawiana jest w postaci comiesięcznych harmonogramów dostępnych na stronie oraz wysyłanych drogą mailową do członków Programu.

 

Zapoznaj się z aktualnościami

 

Program psychologiczy 

 

W ramach programu psychologicznego uczestnicy mogą skorzystać z:
•    coachingu indywidualnego,
•    coachingu grupowego,
•    doradztwa psychologicznego,
•    doradztwa zawodowego,
•    zajęć warsztatowych o charakterze psychologicznym i coachingowym

 

Oferta programu psychologicznego jest ukierunkowana na wsparcie uczestników w rozwoju kompetencji w zakresie budowania relacji z pacjentem oraz współpracy zespołem medycznym w duchu misji Programu tj. wykształcenia wysokiej jakości specjalisty otwartego na potrzeby pacjenta, dla którego w centrum uwagi stoi pacjent, nie tylko jako przedmiot badania i diagnozy, ale jako człowiek i podmiot procesu leczenia. 

Program wspiera także w pokonywaniu bieżących trudności natury psychologicznej i kompetencyjnej istotnych z punktu widzenia realizacji ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy Programu mogą skorzystać ze spotkań grupowych oraz indywidualnych, które prowadzone są przez osoby z bogatym doświadczeniem, specjalistów w dziedzinie psychologii, doradztwa zawodowego oraz coachingu kariery.

Propozycja wydarzeń psychologicznych oraz merytorycznych przedstawiana jest w postaci comiesięcznych harmonogramów dostępnych na stronie oraz wysyłanych drogą mailową do członków Programu.
Aby umówić się na spotkanie indywidualne należy przesłać informację na adres e-mail: elzbietapacek@umlub.pl lub skontaktować się telefonicznie: 81 448 50 75 

Logo

081 448 50 75
biurokarier@umlub.pl
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. pok.13
ITEM ITEM RED

© 2022 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

ITEMRED : v.1.5